Biz Sizi Arayalım

Bilgilerinizi girin, sizi belirttiğiniz saatte biz arayalım.

Telefon numaranızı başında 0 olmadan belirtiniz

Close
Biz sizi arayalım!
БРОНИРОВАНИЕ

ÖDÜL VE SERTİFİKALARIMIZ

DIN ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi

DIN ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZ HAVUZ
SERTİFİKASI

MAVİ BAYRAK TEMİZ PLAJ
SERTİFİKASI

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Temiz bir çevre ve kaliteli bir gelecek için her yıl yeni hedefler belirliyoruz. Öncelikli hedefimiz mümkün olduğunca az atık üretmek olsa da, üretim yaparken oluşturduğumuz atıkları sınıflandırıyor, geri kazanmak için çalışıyor, geri dönüşümü sağlanamayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde ve yasalara uygun olarak bertaraf ediyoruz.

Doğal kaynak kullanımımızı ve atık üretimimiz mümkün olan en az seviyeye indirmek için, yeni metotlar geliştirmeye çalışıyor, çevreye dost projeleri ile çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre koruma kapsamında kurulan sistemlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.

- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

- ISO 14001:2004 Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi

Club Hotel Turan Prince World; Kalite ve Çevre Politikasında misafir memnuniyetini ve sağlığını ön planda tutmaktadır, bu konuda alınan belgelerin yanı sıra çevre konusunda gösterdiği duyarlılığı ile edindiği sertifikalar ve almış olduğu belgeler ile çevre dostu bir otel olduğunu kanıtlamıştır

Bu amaçla;
• Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmak, etkin bir şeklide uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gereken kaynakları tahsis etmeyi,

• Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,

• Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı,

• Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,

• Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve motivasyonunu sağlamayı

• Çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi, ilke edinmiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hizmetimizi ve konukseverliğimizi uluslararası standartların üzerine çıkarmak

Misafirin memnuniyeti artırmak ve sektörün öncülerinden olmak

Ekip ruhunu oluşturup, sürekli gelişmeyi, işyerine güveni ve misafirlerimizin beklentilerini aşan hizmeti sunmak

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun; çevre ve gıda güvenliği risklerini önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstererek hizmet vermek

Bölgemizde tüm işletmelere örnek teşkil edecek tesis hüviyetine bürünmek ve değer yaratmak

Misafirlerimizin ve personellerimizin gerek sağlık, gerek can güvenliğini, gerekse de iş güvenliklerini tehlikeye atabilecek tüm riskleri en alt seviyelere indirerek bu kazaları önlemek.

Kaliteyi ölçülebilir hale getirmek, sonuçlar arasında bağlantı kurup, verilen hizmetlerle ilgili sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için hedefler belirleyip çalışanlarımızın ve yönetimin birlikteliğini sağlamak

Otel olarak personelleri ile birlikte çevre bilincini oluşturmak, gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevre bırakmak

SO 9001 ve ISO 14001 Kalite standartlarını tüm çalışanlarıyla benimseyip, gereklerini yerine getirmek ve birlikte çalıştığımız tedarikçiler ve taşeronlarımıza da standardın gereklerini uygulamasını sağlamak, birlikte geliştirmek

@turanprince